Regionální Asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha
Dlouhá 23
110 00 Praha 1

tel.: 222 322 243 ( H. Čelišová)
241 713 575 ( M. Mandíková)

IČ.: 27004350
b. účet: 99955359/0800

e-mail: ssmc12@centrum.cz