Praha 1                                

Středisko sociálních služeb Praha 1
Ředitelka: Helena Čelišová
Sídlo: Dlouhá 23, 110 00 Praha 1
Příspěvková organizace IČ 660 00 246
Tel: 222 322 243, 222324 052, mob: 724 952 701
pí Lešnerová 724 021 784
e-mail: celisova@socialnisluzbyP1.cz, H.Celisova@seznam.cz
www.socialnisluzby-praha1.cz

Praha 3

Pečovatelská služba Praha
Ředitelka: Miroslava Oubrechtová
Sídlo: Roháčová 26, 130 00 Praha 3
Tel: 775 887 827
IČ:70892326
e-mail: oubrachtova@psp3.cz

Praha 4                                

Ústav sociálních služeb v Praze 4
Ředitelka: Mgr. Linda Obrtelová
e-mail: info@uss4.cz
Sídlo: Podolská 208/31, 147 00 Praha 4
Příspěvková organizace IČ 70 88 61 99
Tel: 296 320 113
www.uss4.cz

Polovina nebe, o.p.s.
Ředitelka: PhDr. Daniela Rázková
Sídlo: K dolům 73/65, 147 00 Praha 4
Tel: 603836710
e-mail: info@polovinanebe.cz

 

Praha 5                                

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
Ředitelka: PhDr. Helena Volechová
e-mail: volechova@csop5.cz
Sídlo: nám. 14. října 11, 150 00 Praha 5
Příspěvková organizace IČ 70 108 374
Tel: 257 318 995
www.csop5.cz

Praha 6                                

Pečovatelská služba Prahy 6
Ředitelka: JUDr. Lucie Trnková
Sídlo: Břevnovská 1691/4, 169 00 Praha 6
Příspěvková organizace IČ 70 893 969
Tel: 220 513 535
e-mail: trnkova@psp6.cz
www.psp6.cz

Praha 7 – Sídlo asociace                                

Pečovatelské centrum
Ředitelka: Mgr. Martina Pojarová
Sídlo: Heřmanova 1, 170 00 Praha 7
Příspěvková organizace IČ 70 890 307
Tel: 220 874 601, mob: 773 550 759
e-mail: pojarova.m@pcp7.cz
www.pecovatelskecentrum.cz

Účetní asociace:                                
Lenka Sládková
mob: 603 718 846

Praha 8                                

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Ředitel:  Bc. Michal Souček
Sídlo: ulice Bulovka 1462/10, 180 00 Praha 8
Příspěvková organizace: IČ 70 87 12 13
Tel: 283 842 125. mob. 775 269 036
e-mail: info@ouss8.cz, ouss8@volny.cz

Praha 9                                

Středisko sociálních služeb MČ Praha 9
Ředitelka: Mgr. Michaela Žáčková
e-mail: zackova@ssspraha9.cz
Sídlo: Novovysočanská 505, 190 00 Praha 9
Příspěvková organizace IČ 61 38 49 41
Tel: 284 829 041, mob: 724 111 749
www.ssspraha9.cz

Praha 10                                

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
Ředitel: Ing. Richard Černý
e-mail: cerny@csop10.cz
Sídlo: Sámova 7, 101 00, Praha 10
Příspěvková organizace IČ 70 87 32 41
Tel: 271 747 149, mob: 733 643 955
www.csop10.cz

Praha 11                                

Jihoměstská sociální a.s
Ředitel: Ing. Petr Dvořák
e-mail: reditel@jmsoc.cz
Šalounova 2025, 149 00 Praha 4
tel: 267 990 151
www.jmsoc.cz

Praha 12                                

Sociální služby MČ Praha 12
Ředitelka: PaedDr.Marie Mandíková CSc.
e-mail: ssmc12@volny.cz
Sídlo: Olbramovická 703, 142 00 Praha 12
Příspěvková organizace IČ 70 88 21 69
Tel: 241 713 575, mob: 606 835 577
www.socsluzbymc12.info

Praha 13                                

Středisko sociálních služeb Prahy 13
Ředitel: RNDr.Jiří Mašek, CSc.
Sídlo: Trávníčkova 1746, 155 00 Praha 5
Příspěvková organizace IČ 006 395 41
Tel: 235 517 647, řed: 251 616 388, mob: 724 952 592
e-mail: pecovatelskasluzba@sssp13.cz
www.sssp13.cz

Praha 15                                

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15
Ředitelka: Mgr. Monika Válková
Sídlo: Parmská 390, 109 00 Praha 10
Příspěvková organizace IČ 684 05 162
Tel: 271 960 984, mob: 778 529 295
e-mail: valkova@csop-praha15.cz
www.csop-praha15.cz


Praha Nebušice                                

Centrum sociálních služeb Nebušice
Ředitelka: Eva Čapková
Sídlo: K Šedivce 406, 164 00 Praha 6
Příspěvková organizace IČ 70 88 81 59
Tel: 220 199 412, mob: 723 912 887
e-mail: centrumssn@tiscali.cz
www.centrumsocsluzebnebusice.sweb.cz

Praha Běchovice                                

Centrum sociálních služeb Běchovice
Ředitel: Martin Stromský, DiS.
Sídlo: Za Poštovskou zahradou 557, 190 11 Praha 9
Příspěvková organizace IČ 86 59 60 98
Tel: 281 045 782-3, mob:  773 995 878
e-mail: info@cssb.cz, martin@cssb.cz
www.cssb.cz

Úvaly                                

Město Úvaly – správní odbor, oddělení sociální péče – Pečovatelská služba
ved.odboru: MUDr. Jan Šťastný
Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
Kontaktní osoba: Ilona Hošková
e-mail: ilona.hoskova@mestouvaly.cz
IČ 002 409 31 Tel: 281 091 529, mob: 737 817 833

Fyzická osoba                                

Roman Prejzek – předseda asociace
Tel.:  602 391 822
e-mail: pre.rom2004@volny.cz

Fyzická osoba                                

Ing.Ivana Bergmannová
předsedkyně revizní komise
tel: 775 992 225, 257 215 384
e-mail: ivana.bergmanova@email.cz

Fyzická osoba                                

Olga Kubrová
Lipkovská 1073, 102 00 Praha 10
Zaměstnání:
Pečovatelská služba Praha 3, Tel: 222 586 262

Fyzická osoba                                

Miloš Hájek
e-mail: miloshajek@post.cz

Ing. Eva Tamara Talomi, PhD.
Nad Šutkou 17, Praha 8,
tel: 773224776
 

Centrum sociálních služeb Praha
Ředitel: Mgr. Tomáš Ján MBA
e-mail: tomas.jan@csspraha.cz
Chelčického 39/852, 130 00 Praha 3
tel: 222 581 287 l. 31
www.csspraha.cz

Domov pro seniory BLANÍK
Ředitel: Mgr. Oldřich Kumprecht, tel: 603 442 349
e-mail: o.kumprecht@dsblanik.cz
Jiráskova 456, 251 64 Mnichovice
tel: recepce 607 040 401
www.dsblanik.cz

Aktualizace 20.2.2019