Vítejte na stránkách Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha

 

Dne 12. července roku 2005  byla Ministerstvem vnitra ČR zaregistrována Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jejíž název byl změnou stanov ze dne 8.12. 2009 upraven na Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha.

Vznik asociace je výsledkem iniciativy ředitelů organizací poskytujících sociální služby na území hlavního města Prahy, jejich společné snahy řešit problémy a otázky v této oblasti, nabídnout k využití mnohaleté zkušenosti s realizací péče o sociálně slabé a ohrožené skupiny obyvatel.

K cílům, které si sdružení vytýčilo, patří poskytování kvalifikované a efektivní činnosti pomáhající řešit různé formy sociální situace občanů a formovat jejich schopnosti zůstat soběstačnými. Dalším úkolem je spolupráce při utváření právního prostředí potřebného pro realizaci sociálních služeb. Asociace nabízí svůj zkušenostní a vědomostní potenciál k využití v procesech vnějších připomínkových řízení vedených v souvisloti s nově vznikajícími i upravovanými legastlitavními normami.

Splnění těchto úkolů je vázáno na úzkou a smysluplnou komunikaci s poskytovateli služeb i jejich klienty. K nejdůležitějším metodám práce budou patřit vzdělávací akce pořádané pro členy sdružení a zaměřené na prohloubení jejich znalostí a dovedností v oblasti sociální práce. Diskusní setkání s občanskou veřejností organizované nejen za účelem jejich seznámení se sdružením, ale i pro získání dalších poznatků a dovedností při péči o blízkou osobu v domácím prostředí. Prezentace výsledků a zkušeností z činnosti asociace v mediálních prostředcích a v neposlední řadě i navazování a rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty působícími v dané oblasti.

Zájemci o informace, členství nebo o spolupráci s asociací se mohou obrátit na ředitelství organizace poskytující sociální služby v místě jejich trvalého bydliště nebo  na adresu Pečovatelské centrum, Heřmanova 1/1415, 170 00 Praha 7, případně lze využít e-mailovou adresu celisova@socialnisluzbyp1.cz.
cheap viagra

Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha je otevřená všem zájemcům o aktivní účast na praktické realizaci aktiv uplatňovaných v zájmu potřebných osob.